IK INSPIREER mijn omgeving

 

IK INSPIREER
    mijn omgeving

NLP™ Master Practitioner

De kroon op je ontwikkeling als beoefenaar van NLP.
Wanneer je, na het doorlopen van de Practitioner Opleiding, overtuigd bent geraakt van de kracht van NLP in je werk en je privéleven, dan is het vanzelfsprekend dat je aansluitend de NLP Masteropleiding volgt.

Nu kun jij je eigen weg vinden met NLP. De creativiteit en innovatie worden in deze opleiding verdiept en uitgebreid, zodat je NLP kunt gaan gebruiken voor jezelf en voor anderen. Met gebruik van de inmiddels bekende modellen en technieken leer je het gedachtegoed kneden naar jouw eigen behoefte en situatie.

IGORIGOR is onder NLPinEindhoven aangesloten bij The Society of NLP.

MEERINFORMATIE

Business training: Vierkante Denkers

Wist u dat in kennisregio Eindhoven het percentage mensen met een autistische stoornis twee keer zo hoog is als in de rest van het land? Bent u werkzaam in de technische of innovatieve markt, dan is de kans groot dat u een ‘Vierkante Denker’ in uw team heeft. Dat brengt kansen én uitdagingen met zich mee.

IGORIGOR is onder NLPinEindhoven aangesloten bij The Society of NLP.

MEERINFORMATIE

NLP™ Coach Opleiding

Mensen om je heen inspireren. Dat is misschien wel het mooiste wat er is. Samen een antwoord vinden op een hulpvraag. Professioneel, efficiënt en effectief. Als aanvulling op een NLP Practitioner of NLP Master Practitioner Opleiding is dit de volgende stap die je neemt in de groei van naar je rol als coach en begeleider.

Deze rol zit al in je en samen brengen we jouw kracht en passie tot volle wasdom.

IGORIGOR is onder NLPinEindhoven aangesloten bij The Society of NLP.

MEERINFORMATIE

Leergang Effectief Communiceren

Merk jij ook, dat veel onduidelijkheden en problemen ontstaan door een gebrekkige communicatie tussen mensen? En dat dit zowel thuis als op het werk gebeurt?
Wil jij hierin het verschil gaan maken? Wil jij jouw communicatietechnieken naar het hoogst mogelijke niveau tillen?

Dan is deze leergang je op het lijf geschreven. Ook wij als trainers en coaches merken zowel bij individuen als in teams bij bedrijven, dat de essentie van bijna alle uitdagingen staat of valt bij de juiste manier van communiceren. Communicatie is het kunnen overbrengen van informatie óp anderen, maar ook het kunnen ontvangen van informatie ván anderen. Communicatie is tweerichtingsverkeer.

Het Neuro Linguïstisch Programmeren heeft communicatie tot kunst verheven, omdat taal de sleutel tot ons brein is. Daarom is deze eerste module van de NLP Practitioner Opleiding vanaf 2015 bij IGORIGOR apart te volgen.

IGORIGOR is onder NLPinEindhoven aangesloten bij The Society of NLP.

MEERINFORMATIE

igorigor_transparent
 
WIE INSPIREER JIJ?

VIERKANTE DENKERS

Werken met Vierkante Denkers vergt een andere aanpak dan u wellicht gewend bent. Maar met een heldere structuur en een scherp analytisch oog zet u Vierkante Denkers in hun kracht, zodat ze vóór in plaats van tegen u gaan werken.


INHOUD

Heeft u een medewerker met wie de communicatie nooit soepel verloopt? Iemand van wie u het gevoel heeft dat er altijd méér in zit dan eruit komt? Werken met Vierkante Denkers vergt een andere aanpak dan u wellicht gewend bent. Maar met een heldere structuur en een scherp analytisch oog zet u Vierkante Denkers in hun kracht, zodat ze vóór in plaats van tegen u gaan werken. Dat begint met inzicht in de valkuilen:
1. Geen grip krijgen op een medewerker.
2. Een stille medewerker negeren of voor dom houden.
3. Ervan uitgaan dat jouw communicatie voor iedereen begrijpelijk is.
4. Grote sociale verwachtingen hebben van medewerkers.
5. Je niet verdiepen in afwijkend gedrag van een medewerker.

Van weerstand naar bewondering

In het training ‘Vierkante Denkers’ maakt u kennis met het typische denken en handelen van mensen met een autistisch profiel. Waarom zijn Vierkante Denkers zoals ze zijn? Hoe kunt u patronen herkennen? Wat is de juiste vorm van communicatie? U leert gedrag vanuit diverse invalshoeken te benaderen, zodat weerstand kan omslaan in bewondering.

ikinspireer


RESULTAAT

Onze belofte: inzicht in autistische kenmerken en denkwijzen. Handige tips en strategieën over uw communicatie en houding. Leer hoe u met iedere medewerker uw doelen kunt bereiken. Ofwel: een eenmalige investering waar u structureel van profiteert.

Van irritatie naar onmisbare factor

Verandering van individueel gedrag is lastig meetbaar te maken. Eén van onze deelnemers, een nieuwe manager van een bestaand team, leerde het gedrag van een medewerker observeren vanuit mogelijkheden in plaats van irritatie:
‘Toen ik begreep hoe Vierkante Denkers zijn, kon ik mijn managementstijl daarop aanpassen. Dat had al snel effect: de onderlinge verhoudingen werden een stuk beter en inmiddels heeft onze Vierkante Denker zich ontwikkeld tot een onmisbare factor in het team!’

ikinspireer

GEMISTE KANS

Vierkante Denkers zijn vaak trouw, gedreven en goed in hun vak. Ze hebben een enorm potentieel maar kunnen dat maar moeilijk ten volle benutten. Een gebrekkig empathisch vermogen maakt, dat situaties vaak lastig vanuit een ander perspectief te bekijken zijn. Toch kunnen ze de stabiele factor van een team vormen. Een gemiste kans!

Kenmerken

Benieuwd of u een Vierkante Denker in uw team heeft? Analyseer uw mensen aan de hand van onderstaande kenmerken:
1. Niet delen van persoonlijke ervaringen.
2. Liever alleen of autonoom willen werken.
3. Niet op het gemak zijn tijdens koffiepauzes, lunches of bedrijfsfeesten.
4. Passieve of dominante houding tijdens vergaderingen.
5. Weinig flexibiliteit in sociale interactie tonen.

ikinspireer

VOOR WIE?

Deze training is gemaakt voor mensen, die dagelijks werken met Vierkante Denkers. U bent leidinggevende of collega en u wilt meer inzicht krijgen in hoe om te gaan met mensen, voor wie communicatie en sociaal (wenselijk) gedrag niet vanzelfsprekend zijn.

ikinspireer

OPBOUW

De training bestaat uit twee dagen, waarin we diep ingaan op kenmerken van Vierkante Denkers en hoe hiermee om te gaan in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Aan de hand van de modellen binnen NLP valt heel nauwkeurig het gedragspatroon van Vierkant Denkers in kaart te brengen en zijn we goed in staat om de verschillen aan te tonen met normaal gedrag. En hoe deze verschillen te overbruggen zijn door u als leidinggevende of collega.

Na afloop van de twee dagen organiseren we een terugkomdag, waarop ervaringen worden gedeeld en de praktische puntjes op de i gezet zullen worden. Zo garanderen wij, dat het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk zal worden gebracht. En de mogelijke verbeteringen van werksfeer en productiviteit op de afdeling gewaarborgd blijven.

ikinspireer

INVESTERING

De training duurt 2 ½ dag, waarvan het terugkom dagdeel na ongeveer een maand zal plaatshebben.

De investering voor de training bedraagt €900,- inclusief koffie, thee en lunch. De opleiding is vrijgesteld van BTW (CRKBO-erkenning).

ikinspireer
X